250

ZMAJČEK JURČEK SE Z NAMI GIBA OKOLJU PRIJAZNO

Prijatelji iz enote Rozmanova, so nas obiskali in s seboj Zmajčka Jurčka pripeljali. Kot vsako leto, nam je tudi letos pripravil zanimivo ekološko raziskovalno nalogo, ki je bila razdeljena na več delov. Ugotavljali smo namreč kako se lahko gibamo okolju prijazno. Zmajčka je zanimalo kateri način premikanja od točke A do točke B, je okolju najbolj in najmanj prijazno. Nato je želel vedeti katere poti do OŠ Dušana Bordona in OŠ Koper so najbolj okolju prijazne in seveda tudi poti do naših prijatelje iz drugih enot. Zanimalo ga je tudi če se bomo po poti do vseh naših ciljev srečevali s kakšnimi težavami zato je želel da si tudi to zapišemo. Seveda pa nas je opozoril naj ne pozabimo tudi na varnost. Pa poglejmo kako nam je šlo…

Zmajček Jurček s prijatelji iz enote Rozmanova
V pismu so ekološke raziskovalne naloge
…raziskovali smo okolju bolj prijazno pot do naših prijateljev, ki pa je bila daljša.
četudi je bila pot daljša, smo se na cilju pri prijateljih iz vrtca Delfino blu na Markovcu na koncu zelo zabavali.
Kategorija:
DOSTOPNOST