250

ZELENI NAHRBTNIK IN ZMAJČEK JURČEK: SKRB ZA PTICE V NAŠEM OKOLJU

Otroci so se zelo razveselili obiska Zmajčka Jurčka.

Prebral nam je naloge v povezavi s SKRBJO ZA PTICE V NAŠEM OKOLJU: Opazujte ptice v vaši okolici. Kje jih opazite največ? Ali so vse ptice iste vrste ali različne? Jih poznate? Kako vi skrbite za ptice? Izdelajte ptičje krmilnice/hiške in jim pripravite ustrezno hrano.

Naloge smo se lotili z izdelavo načrta, plana dela. Otroci so opazovali ptice v naravi in iskali ustrezno sliko ter ugotavljali vrsto. Izdelali smo tabelo opazovanja za beleženje pomembnih informacij, pridobljenih ob neposrednem opazovanju v naravi. Ugotavljali smo katere ptice bogatijo našo okolico, njihova nahajališča, s čim in kdaj jih hranimo,… S seboj smo  jemali tudi daljnogled, semena, razpredelnico in  svinčnik, slike in knjigo o pticah ter seveda tudi našega Zmajčka, ki je vneto sodeloval in nas spodbujal.

Zanimivo nam je bilo spoznanje, da se največ ptic nahaja v neposredni bližini šole, vrtca ter na posameznih področjih v naravi. Odločili smo se, da bomo izdelali ptičje hranilnice, hišice in jih postavili na različna mesta. Izvedli smo pravo lesarsko delavnico v naši igralnici, na katero smo povabili stare starše, da so pomagali svojim vnukom pri ustvarjanju. Otroci so narisali načrt in nato so nastale čudovite unikatne lesene ptičje hišice. Postavili smo jih na drevesa od šole/vrtca pa do Iskre, pešpoti proti Ankaranu in skrbeli za lačne ptičje želodčke.

Kategorija:
DOSTOPNOST