250

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU SEMEDELA

17. november – DAN SLOVENSKE HRANE

Tretji petek v mesecu novembru obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE. Tudi v našem vrtcu smo ga praznovali s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Projekt je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije prvič organiziran leta 2011 z namenom ozaveščanja najmlajših o pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja.

Na ta dan v vzgojno-izobraževalnih zavodih otrokom postrežemo z maslom, medom, kruhom, mlekom in jabolkom. V našem vrtcu smo se že pred leti dogovorili, da izbor živil prilagodimo našemu lokalnemu okolju. Otrokom tako namesto mleka ob kruhu z maslom in medom ponudimo belo kavo, ki je bila na našem geografskem območju v preteklosti vsakodnevna sestavina zajtrka. Pravzaprav so naše »none« in »nonoti« zelo pogosto zajtrkovali kruh, nadrobljen v beli kavi ali tudi belo kavo s polento. Pri sadni malici otrokom ponudimo dodatno tudi kaki, ki je značilno sadje za naše območje in v tem letnem času tudi sezonsko.    

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk poteka pod sloganom »Kruh za zajtrk – super dan!«. Tako smo letos nekaj več poznornosti namenili različnim žitom, pridobivanju mlevskih izdelkov, pripravi testa, kruhu.

Hkrati je Tradicionalni slovenski zajtrk tudi priložnost, da se z otroki pogovorimo o pomenu zajtrka v okviru zdravih prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

Zakaj je pomembno zajtrkovati?

Pri zdravem prehranjevanju je poleg pravilnega izbora in kombiniranja živil potrebno veliko pozornosti nameniti tudi pravilni razporeditvi obrokov čez ves dan. Redno zajtrkovanje ima veliko ugodnih učinkov na zdravje. Telo oskrbi s hranili in energijo. Kot so zapisali na spletni strani www.prehrana.si imajo ljudje, ki redno zajtrkujejo manj težav z vzdrževanjem normalne telesne mase, energija in hranila, ki jih dobimo z jutranjim zajtrkom pa pozitivno vplivajo tudi na delovanje možganov ter sposobnost učenja in pomnjenja.

Strokovnjaki opozarjajo, da je zelo pomembno že naše najmlajše spodbujati k razvijanju zdravega življenjskega sloga, jih učiti zdravega prehranjevanja in navajati na redno telesno dejavnost. Slednja vpliva tako na telesno kot duševno zdravje. Več o pomenu rednega gibanja otrok lahko preberete na spletni strani SLOfit.

Vir:

Kategorija:
DOSTOPNOST