250

ROZMANOVA


Veluščkova 6, 6000 Koper


I. trakt 05 627 62 71
II. trakt 05 627 62 70


Enota Rozmanova se nahaja na Veluščkovi ulici pod Rozmanovo ulico, po kateri je enota prejela tudi ime. V neposredni bližini se nahaja Osnovna šola Dušana Bordona.

V enoti Rozmanova imamo:

    • dva trakta z igralnicami, ki sta namenjeni otrokom v starosti od 1. do 6. let. V spodnjem traktu so starejši otroci, v zgornjem pa mlajši;
    • zunanje igralne površine, ki se razprostirajo ob spodnjem traktu, kjer je večji ograjen travnik z igrali. Med traktoma pa je urejeno tlakovano igrišče z igrali;
    • knjižnico, kjer so knjige na razpolago za branje. Starejši otroci, ki so vključeni v Cici-knjižnico, pa si knjige izposojalo na dom;
    • večnamenski prostor, ki je namenjen za različne prireditve, katere organizira enota tekom leta in
    • razdelilno kuhinjo.

Skozi leto sodelujemo v različnih projektih, ki so načrtovane v letnem delovnem načrtu (Punčka iz cunj, Pomahamo v svet in v številnih drugih). V popoldanskem času se izvaja tudi obogatitvena dejavnost – naravoslovne urice, kjer imajo otroci možnost raziskovanja in spoznavanja kot pravi znanstveniki.


DOSTOPNOST