250

MOJA DRUŽINA

Mesec marec smo v skupini 4-5 let pričeli s temo družina. Sovrstnikom smo predstavili svoje družinske člane. Pogovarjali smo se o sorodstvenem razmerju, o vrstah družin, šteli družinske člane, svojo družino narisali. Spoznali smo, kako smo nastali in kako bomo odraščali. Na to temo smo se naučili nekaj novih pesmi, ljudskih plesov in izštevank ter v kotičku ˝dom˝ razvijali simbolno igro.

Kategorija:
DOSTOPNOST