250

Mesec kulture v enoti Slavnik

Mesec februar je v naši enoti potekal v ospredju kot MESEC KULTURE.

Izhodišče je bil državni praznik – Prešernov dan, preko katerega smo spoznali: kdo je bil Prešeren, kaj je to pesnik, kaj je to himna, kaj je to praznik …

Tako kot je bil Prešeren pesnik, smo se v pisanju preizkusili tudi sami! Vendar smo za to potrebovali pero in črnilo ter poseben papir.. Pokazali smo tudi, da nekoč ni bilo luči in so pisali ob soju sveče…

V sklopu meseca kulture, se je naše raziskovanje nadaljevalo s poudarkom na državi. Ogledali smo si video posnetke krajev, ki nas obkrožajo, spoznali obliko države, dopolnili zemljevid s fotografijam itd. in poudarili značilnosti in znamenitosti Slovenije.

Otrokom smo tudi predstavili slovensko zastavo: ogledali smo si kakšna je in pogovorili o njenem pomenu. Vsak otrok si je nato izdelal svojo zastavo.

Ker najbolje poznamo obalo smo ob rajalni igri “Potujemo v …” uporabili imena krajev, ki so nam znani: Izola, Koper, Piran, Portorož itd.

Tudi najmlajši otroci so sodelovali v mesecu kulture in sicer na enostavnejši način: nove tematike so spoznavali preko knjige in vzgojiteljičinega govora v slovenskem jeziku…

… tudi Prešerna so spoznavali preko ustvarjanja!

Kategorija:
DOSTOPNOST