250

MESEC MAREC – PLAVANJE ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE

Obveščamo vas, da v mesecu marcu, kot je že v navadi, za šoloobvezne otroke organiziramo štiridnevni plavalni tečaj. Plavalni tečaj poteka v sodelovanju s Plavalno šolo Odriv v bazenih Morski vodni park Termaris v Hotelih Bernardin.

Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov. Tako imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati, med drugim tudi v predšolskem obdobju v okviru gibalnega/športnega programa »Mali sonček«. Prilagajanje na vodo, učenje plavanja se izvaja preko IGER Z VODO, OB VODI IN V VODI. Otroci sproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagojenost na vodo:

 • prilagojenost na upor vode (npr. ponazarjanje živali, lovljenje, potapljanje in dvigovanje deske itd.),
 • potapljanje glave (npr. dan in noč, lovljenje – rešiš se s potopitvijo glave itd.);
 • izdihovanje v vodo (npr. nihalo – izmenično izdihovanje pod vodo, katapult – potapljanje, izdihovanje in odriv z nogami),
 • gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje prstov na rokah, reševanje zaklada itd.),
 • plovnost in drsenje na vodi (npr. vodni liki – prikaz oblik z lebdenjem; v paru – odriv od podplatov; odriv od stene, glava potopljena, drsenje na trebuhu itd.).

Naloga je opravljena, ko so otroci prilagojeni na vodo (so prilagojeni na upor vode, sproščeno potopijo glavo, izdihujejo pod vodo, gledajo pod vodo, so plovni in znajo drseti na vodi). Ob tem dobijo nalepko, ki jo prilepijo na ustrezno mesto v knjižici.

  Seveda pa plavalni učitelji dejavnosti v bazenu in ob bazenu prilagajajo sposobnosti in pripravljenosti vsakega posameznega otroka.

  Kategorija:
  DOSTOPNOST